AVG

Algemeen

Uw privacy wordt gewaarborgd via de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de intake is geweest. Een behandeling begint pas wanneer u mondeling hebt ingestemd met het behandelplan.
 De behandeling kan alleen plaatsvinden na verwijzing van de dierenarts. Volgens de Wet van Dieren (Besluit van diergeneeskundige: artikel 3.5 ‘betrokkenheid van de dierenarts’) kan een dierenfysiotherapeut uitsluitend zijn werkzaamheden uitoefenen na een verwijzing door een dierenarts.

Gegevens Eigenaar

Er worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Wanneer de intake plaats vindt worden onder andere naam eigenaar, adresgegevens eigenaar, telefoonnummer eigenaar, e-mail eigenaar en de gegevens van de dierenarts vastgelegd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opnemen van contact of versturen factuur en zijn uiteraard uitsluitend voor mij zichtbaar.

Gegevens honden, katten en paarden
De informatie die wordt vastgelegd zijn onder andere naam van het dier, geboortedatum dier, chipnummer, ras, betreffende klachten van het dier in het dossier en het behandelplan. Wanneer vervolg behandeling plaats vindt, wordt in het dossier het verloop van de klacht en de behandeling genoteerd. 

Dossiers en opslag gegevens

De gegevens van de dieren en de eigenaren worden op een standaard sjabloon genoteerd en opgeslagen bij mijn account in Vetocare. Bij het veterinair centrum worden de gegevens opgeslagen in animana. 
 De dossiers van het dier en de verwijzingen worden 15 jaar bewaard. Voor de financiële administratie is dit 7 jaar.

 Verwijderen gegevens

In de privacy wetgeving wordt verteld dat een natuurlijk persoon mag vragen om privacy gerelateerde gegevens te verwijderen. Dit is in strijd met onze plicht een administratie bij te houden, dus dit kan maar voor een deel. 

Toestemming gegevens aan derde te versturen

Het dossier wordt met toestemming van de eigenaar naar de betreffende dierenarts gestuurd. Dit gebeurd per mail. Er wordt ook alleen met toestemming van de eigenaar vanaf de dierenarts informatie naar mij verstuurd. Overleg van mij met de dierenarts wordt ook alleen gedaan met toestemming van de eigenaar. 

Akkoord privacyverklaring

Wanneer er door de eigenaar geen bezwaar wordt aangetekend, gaat deze akkoord met het privacyreglement. Wanneer de eigenaar bezwaar wil aantekenen dan kan dit per mail.